Aktualności

23 sierpnia uchwałą Zarządu Polskiego Związku Firm Deweloperskich został utworzony  Oddział Trójmiejski PZFD. Po Warszawie i Wrocławiu, to już trzeci Oddział największej organizacji branżowej skupiającej ponad 140 firm deweloperskich z całej Polski, której misją jest działanie na rzecz rozwoju branży poprzez podejmowane działania legislacyjne, edukacyjne oraz informacyjne.

Oddziały Polskiego Związku Firm Deweloperskich podejmują współpracę z lokalnymi władzami w zakresie opracowywania najlepszych rozwiązań planistycznych, urbanistycznych i rozwiązywaniu problemów przy realizacji infrastruktury miejskiej, usprawniania procesów administracyjnych towarzyszących budowie nowych osiedli czy poprawy warunków inwestowania, integrują lokalne środowisko deweloperskie, a także podejmują inicjatywy takie jak wrocławskie Dni Dewelopera czy warszawskie Warsaw Days.

Jesteśmy niezmiernie dumni z faktu, że organizacja ciągle się rozwija i umacnia swoją pozycję nie tylko na szczeblu ogólnokrajowym, gdzie stała się znaczącym podmiotem, ale także na szczeblach lokalnych, co stwarza możliwość spojrzenia z bliska na problemy,
z którymi deweloperzy mierzą się w obrębie swoich miast
komentuje Grzegorz Kiełpsz, Prezes Polskiego Związku Firm Deweloperskich.

Powołanie Oddziału Trójmiejskiego to kolejny krok wzmacniania pozycji PZFD na szczeblu regionalnym oraz świetny sposób na rozwijanie relacji z lokalnymi władzami. Myślę, że Oddział Związku jest potrzebny w tak dynamicznie rozwijającym się województwie pomorskim mówi Andrzej Biernacki, Członek Zarządu PZFD oraz Prezes Oddziału Trójmiejskiego. Chcielibyśmy aby Oddział Trójmiejski stwarzał możliwość dialogu w formule win-win-win, oznaczające klient-miasto-deweloper. Chcemy wsłuchać się w głos przyszłych mieszkańców, ponieważ to oni wiedzą najlepiej czego potrzebuje okolica, w której żyją, a my mając tak bliski kontakt z klientami będziemy mogli komunikować władzom potrzeby dotyczące zagospodarowania przestrzennego czy problemów poruszanych na forach rad dzielnic – komentuje Biernacki.

 

Polski Związek Firm Deweloperskich jest organizacją pracodawców działającą na rzecz poprawy otoczenia prawnego branży deweloperskiej tak, aby rosnące potrzeby mieszkaniowe Polaków mogły być należycie zaspokajane. PZFD czuwa również nad bezpieczeństwem kupujących promując ideę Kodeksu Dobrych Praktyk, który został zaakceptowany przez UOKiK i obowiązuje w relacjach firm członkowskich z nabywcami mieszkań. W tym roku Polski Związek Firm Deweloperskich obchodzi 15-lecie swojej działalności.