Aktualności

Dnia 1 września 2018 r. odbyła się debata poświęcona nowelizacji ustawy deweloperskiej, w której udział wzięli Marek Niechciał – Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz przedstawiciele PZFD Trójmiasto:

– Robert Maraszek (INPRO SA)

– Piotr Tarkowski (ALLCON OSIEDLA)

– Sebastian Barandziak (DEKPOL SA).

Organizatorem debaty był MURATOR EXPO.