Aktualności

0

20 lutego 2020 roku w Sopocie odbyło się walne zgromadzenie Trójmiejskiego Oddziału Polskiego Związku Firm Deweloperskich. Dotychczasowy zarząd podsumował dwuletnią kadencję, podejmując się jednocześnie dalszej pracy na rzecz Związku. Zdecydowano również o powiększeniu składu zarządu o dwie osoby.

Zarząd w większym składzie

Trójmiejski Oddział PZFD został powołany 23 sierpnia 2017 roku, na podstawie par. 21A ust. 1 i 2 Statutu PZFD, Uchwałą nr 22/2017. W skład zarządu wchodzili Andrzej Biernacki (Ekolan) – Prezes Zarządu, Magdalena Reńska (Euro Styl) – Członek Zarządu oraz Robert Maraszek (Inpro) – Członek Zarządu, którzy przy pełnym poparciu członków podjęli się dalszej pracy na rzecz PZFD Trójmiasto, w takich samych rolach. Zaproponowali też powiększenie składu zarządu o dwie osoby. Członkowie PZFD Trójmiasto poparli propozycję i przegłosowali powołanie do zarządu: Wojciecha Koziorowskiego (Invest Komfort) oraz Macieja Łuczyckiego (Allcon Osiedla). Zapewni to jeszcze większą aktywność i sprawność działań realizowanych przez PZFD Trójmiasto.

Nowi członkowie

W 2019 roku do PZFD Trójmiasto przystąpiły firmy Alter Investment oraz Yareal, co sprawiło, że na koniec ubiegłego roku Oddział liczył 21 członków:  Activa Deweloper, Allcon Osiedla, Alter Investment, Budimex Nieruchomości, City House, Dekpol, DS Development, Ekolan, Euro Styl, Hanza Grupa Inwestycyjna, Grupa Inwestycyjna Hossa, Inpro, Invest Komfort, Makurat Invest, Multibud Investment, Polnord, Polservice Development, Robyg, Siódme Niebo, Stocznia Cesarska, Yareal Polska.

Podsumowanie aktywności

Zarząd Trójmiejskiego Oddziału PZFD zbierał się̨ na regularnych posiedzeniach, podczas których omawiano bieżące zagadnienia i działania związane z realizacją celów statutowych.

W 2019 roku zrealizowano szereg działań, między innymi:

  1. Zarząd PZFD spotkał się z przedstawicielami władz Miasta Gdańsk – na spotkaniu omówiono możliwe zakresy współpracy z Miastem i spółkami miejskimi, zgłoszono też pomysł reaktywowania Gdańskiej Rady Inwestorów, czyli platformy służącej dialogowi inwestorów z miejskim samorządem. Zwrócono jednocześnie uwagę na problemy administracyjne związane z prowadzeniem działalności deweloperskiej i skutki z tym związane. Przedstawiono też pozycję Gdańska na tle innych miast w oparciu o Ranking Miast PZFD.
  2. W wyniku zgłoszenia przez członków PZFD Trójmiasto problemu związanego z interpretacją przepisów dotyczących naziemnych miejsc postojowych, podjęto w ramach związku konsultację z Dyrektorem Infrastruktury Urzędu Wojewódzkiego i przedstawicielami Wydziałów Architektury Urzędów Miast Gdańska i Gdyni. Zarząd otrzymał też interpretację prawną tego zagadnienia z  biura prawnego PZFD. W trakcie spotkań grupy roboczej z przedstawicielami urzędów wypracowano stanowisko uzgodnione z organami administracji architektoniczno-budowlanej pierwszej instancji z terenu województwa pomorskiego w sprawie sposobu ustalania odległości między parkingami dla uznania ich odrębności, które zostało opublikowane na stronie internetowej Urzędu Wojewódzkiego. Stanowisko ujednoliciło interpretację przepisów.
  3. Skierowano do Miasta Gdańsk, uzgodnioną z członkami Oddziału, propozycję o przystąpieniu PZFD Trójmiasto do realizacji projektu rewitalizacji Parku Uphagena w Gdańsku. Obecnie trwają konsultacje z przedstawicielami Miasta Gdańsk w sprawie warunków współpracy. Złożono też propozycję zorganizowania konkursu architektonicznego, a w najbliższej przyszłości zostanie podpisany list intencyjny w tej sprawie. Zebrano także deklaracje członków w sprawie finansowania prac związanych z parkiem.
  4. PZFD Trójmiasto objął w roku akademickim 2019/2020 patronatem roczne, podyplomowe studia „Zarządzanie nieruchomościami i projektami deweloperskimi” na Uniwersytecie Gdańskim.
  5. PZFD Trójmiasto w październiku wziął udział w akcji sadzenia drzew „Do nasadzenia” organizowanej przez firmę Torus na terenie Nadleśnictwa Lipusz dotkniętego nawałnicą w 2017 roku.
  6. W Gdańsku zorganizowano spotkanie członków PZFD Trójmiasto z przedstawicielem EcoAvengers – Pawłem Wołejszą, na którym omówiono prace grupy proekologicznej i wymieniano się doświadczeniami.
  7. Przedstawiciele Zarządu brali też udział w konferencjach i debatach dotyczących ogólnopolskiego i regionalnego rynku mieszkaniowego. Ponadto, w celu omówienia bieżących zagadnień i  uzgodnienia kierunków działań, w 2019 roku zorganizowano dwa spotkania wszystkich członków Trójmiejskiego Oddziału PZFD.