Aktualności

0

Epidemia koronawirusa przeorganizowała życie i pracę każdej osoby, firmy i instytucji. Prace na budowach, które w większości odbywają się na otwartej przestrzeni, są kontynuowane, choć firmy wprowadziły procedury, środki bezpieczeństwa i zmiany organizacyjne, których celem jest minimalizacja ryzyka i ochrona pracowników. Utrzymanie ciągłości prac, póki jest to możliwe i bezpieczne, jest ważne dla całej branży budowlanej, którą w dużej mierze tworzą małe firmy podwykonawcze, często rodzinne.

– Działające na lokalnym rynku firmy, zrzeszone w Polskim Związku Firm Deweloperskich, na bieżąco reagują na sytuację związaną z epidemią. Nie ma odgórnych wytycznych dotyczących organizacji pracy na budowach, dlatego firmy indywidualnie wprowadzają zmiany, procedury i środki bezpieczeństwa, w zależności od skali i charakteru prowadzonych obecnie prac. Odbywa się to we współpracy z własnym zespołem wykonawczym, albo zewnętrznym podmiotem realizującym prace budowlane. Warto zaznaczyć, że prace na budowach trwają. Deweloperzy mają świadomość, jak ważne jest utrzymanie ciągłości prac dla podwykonawców, w szczególności małych firm rodzinnych, jednocześnie przyglądają się rozwojowi sytuacji i będą reagować – mówi Robert Maraszek, członek zarządu PZFD Trójmiasto, dyrektor ds. inwestycji w Inpro S.A.

Przykłady różnych rozwiązań wprowadzanych indywidualnie na budowach prowadzonych przez firmy zrzeszone w Polskim Związku Firm Deweloperskich Trójmiasto:

  • edukacja pracowników w zakresie zachowania szczególnych środków ostrożności, higieny na budowie i procedur bezpieczeństwa w obliczu epidemii
  • system pracy zmianowej
  • rotacyjne przerwy w pracy
  • instrukcje/tablice informacyjne przypominające o procedurach bezpieczeństwa
  • pomiar temperatury bezpośrednio przed wejściem na teren budowy lub zalecenie samodzielnego jej kontrolowania jeszcze przed wyjściem do pracy
  • zalecenie zachowania (w miarę możliwości) odległości od współpracowników
  • wyposażenie pomieszczeń sanitarnych w przenośne umywalnie oraz środki do dezynfekcji
  • rozproszenie transportu pracowników
  • rezygnacja z ogólnodostępnych naczyń i sztućców na rzecz indywidualnych zestawów.