Aktualności

0

Sytuacja związana z epidemią koronawirusa przeorganizowała życie wielu osób, także firm. W tych trudnych realiach funkcjonowania deweloperzy zrzeszeni w PZFD Trójmiasto wprowadzają zmiany, które mają zagwarantować bezpieczeństwo pracowników i klientów w placówkach i biurach sprzedaży. Uruchamiają możliwości zdalnego kontaktu z klientami – za pośrednictwem internetowych komunikatorów i organizując rozmowy video. Tam, gdzie jest to możliwe, wprowadzają też cyfrowy obieg dokumentów.

Klienci poszukują informacji o ofercie

Klienci nadal poszukują informacji o ofercie mieszkaniowej, co widać chociażby po częstotliwości i długości odwiedzin stron internetowych. Deweloperzy zrzeszeni w PZFD Trójmiasto organizują pracę swoich biur i pracowników w taki sposób, aby możliwy był w pełni funkcjonalny zdalny kontakt z klientami.

Doradcy firm są dostępni pod mailem i telefonem, są również gotowi do odbywania spotkań w formule online (rozmowy wideo), podczas których mogą dokonać cyfrowej prezentacji dostępnej oferty mieszkań, przestawić projekty, a obsługa transakcji i obieg dokumentów mogą się odbywać również za pośrednictwem internetu. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości kontaktu zamieszczane są na stronach internetowych i w kanałach społecznościowych poszczególnych firm.

Biura otwarte i bezpieczne

Oprócz wprowadzenia różnych możliwości zdalnego kontaktu, w części biur sprzedaży nadal istnieje możliwość bezpośredniego spotkania. Wdrożono w nich odpowiednie procedury i środki bezpieczeństwa. Stosowane są ograniczenia dotyczące liczby osób mogących przebywać w jednym czasie w biurze oraz zasada zachowania odpowiedniej odległości między nimi, na miejscu znajdują się również środki do dezynfekcji.

Deweloperzy zapewniają w swoich biurach komfort prowadzenia rozmów z klientami, jednak większość spotkań realizowana online. Sytuacja jest dynamiczna i mogą się pojawiać kolejne zmiany w funkcjonowaniu biur sprzedaży, dlatego warto sprawdzać informacje na stronach internetowych i w kanałach społecznościowych poszczególnych firm lub kontaktować się telefonicznie.

Można podpisywać akty notarialne

Krajowa Rada Notarialna, w związku z wydaniem w dniu 24 marca 2020 roku Rozporządzenia Ministra Zdrowia oraz licznymi zapytaniami notariuszy dotyczącymi możliwości prowadzenia czynności notarialnych wobec zakazu organizowania zgromadzeń, przedstawiła swoje stanowisko w tej sprawie:

1) rozporządzenie zmieniające w § 1 pkt. 6) wprowadza w rozporządzeniu zmienianym § 11a.2, który określa wyjątki od zakazu organizowania zgromadzeń, stanowiąc, że nie stosuje się ich „do spotkań i zebrań związanych z wykonywaniem czynności zawodowych lub zadań służbowych lub pozarolniczej działalności gospodarczej”, a zatem zakazy te nie dotyczą czynności notarialnych;

2) obowiązujące przepisy prawa ani żadne decyzje organów administracji publicznej nadal nie nakładają obowiązku zamykania lub ograniczenia działalności kancelarii notarialnych;

3) z uwagi na stan epidemii, za w pełni uzasadnione uważa się przyjmowanie wszelkich płatności dokonywanych w kancelariach notarialnych (również podatków oraz opłat sądowych) w formie bezgotówkowej, w tym także przy użyciu kart płatniczych.