Aktualności

Wrocław, Bydgoszcz i Poznań to najsprawniejsze miasta w zakresie działalności administracyjnej w 2019 roku obejmującej wydawanie decyzji administracyjnych potrzebnych do realizacji projektów deweloperskich – takie są wnioski z Rankingu Miast organizowanego przez Polski Związek Firm Deweloperskich. Miasto Gdańsk znalazło się w rankingu na 13 pozycji, przed Katowicami, Warszawą i Krakowem. Celem badania jest wyłonienie samorządów najbardziej przyjaznych dla rozwoju inwestycji mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce.

Kryterium oceny przy wyborze zwycięzcy w badaniu prowadzonym przez PZFD jest czas wydawania decyzji o warunkach zabudowy w połączeniu z pokryciem miast planami zagospodarowania przestrzennego oraz czas uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. Od tej edycji sprawdzana jest dodatkowo sprawność administracji w przypadku inwestycji biurowych i hotelowych, a ranking został rozszerzony na wszystkie miasta większe niż 100 tys. mieszkańców. Jak wynika z tegorocznego zestawienia, 2019 rok okazał się być najgorszym w zakresie terminowości wydawania decyzji o warunkach zabudowy na przestrzeni ostatnich 3 lat. Szczególnie dotknięci wydłużającymi się procedurami okazali się deweloperzy biurowi – w miastach wojewódzkich zaledwie ¼ WZ-tek została wydana w przepisowym terminie. Równie źle sytuacja wygląda w przypadku pozwoleń na budowę   –  niewiele ponad połowa decyzji wydana została w terminie.

W miastach wojewódzkich w 2019 wydano w sumie ponad 1000 decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dotyczących wielorodzinnych inwestycji mieszkaniowych. Jedynie 10,53% z nich zostało wydanych w ustawowym terminie – do 60 dni, co jest najsłabszym wynikiem od 2016 roku i przełamaniem tendencji poprawy sprawności urzędów w wydawaniu decyzji w ujęciu rok do roku. 42% decyzji inwestorzy otrzymali w czasie od 61 do 180 dni. Ponad jedna na cztery decyzje (25,90%) była procedowana dłużej niż 180 dni, ale krócej niż rok. Na 225 decyzji WZ – co stanowi 21,35% tych rozstrzygnięć dla inwestycji mieszkaniowych w miastach wojewódzkich – należało czekać dłużej niż rok – w tym przedziale zanotowaliśmy więc wzrost o niemal 7 pkt. Proc. w porównaniu z 2018 rokiem.

W zakresie inwestycji mieszkaniowych – żadnej ze stolic województw nie udało się wydać wszystkich decyzji WZ w przewidzianym przepisami terminie – do 60 dni. Najszybsza w tym przedmiocie okazała się Bydgoszcz, gdzie prawie 43% rozstrzygnięć zostało wydanych w ustawowym czasie. Za nią plasują się Lublin (37,84% decyzji wydanych w terminie) i Łódź (37,50% decyzji wydanych w terminie).

W 2019 roku 57% decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji mieszkaniowych wydano w przepisowym terminie. Sytuacja wygląda lepiej niż w przypadku decyzji WZ, ale jest to spadek w stosunku do poprzedniego roku o ponad dziesięć punktów procentowych. Prawie jedna trzecia decyzji została wydana w terminie od 66 do 180 dni. Ponad 7% decyzji zostało wydanych w czasie od 181 do 365 dni, a jedynie 3% rozstrzygnięć zostało wydanych w czasie dłuższym niż rok.

W 2019 roku najszybsze w zakresie wydawania decyzji PNB dla inwestycji mieszkaniowych okazały się Bydgoszcz i Poznań – wszystkie z nich zostały tam wydane w czasie nie dłuższym niż 65 dni. Za nimi uplasował się Wrocław z wynikiem 99% decyzji pozwolenia na budowę wydanych w terminie. Najmniej wydanych w czasie nieprzekraczającym 65 dni zanotowano w Krakowie – niespełna 6% wszystkich decyzji wydanych w tym mieście.

Spadek sprawności urzędów w 2019 roku, który nie był rokiem naznaczonym skutkami pandemii, każe rodzić także obawy o sprawność organów administracji w bieżącym roku, do podsumowań którego przystąpimy za kilka miesięcy – podkreśla Mateusz Stachewicz, prawnik z Polskiego Związku Firm Deweloperskich, autor opracowania raportu.

Ranking Miast tworzony jest w oparciu o dane przekazywane Polskiemu Związkowi Firm Deweloperskich przez organy administracji samorządowej w trybie dostępu do informacji publicznej.

Źródło: https://pzfd.pl/x-edycja-rankingu-miast-rozstrzygnieta/

Prezentacja: https://pzfd.pl/wp-content/uploads/Wyniki-X-Edycji-Rankingu-Miast.pdf