Aktualności

0

Raport JLL jest zbiorczym dokumentem opartym o dane czterech aglomeracji: Warszawy, Trójmiasta, Wrocławia i Krakowa pokazującym szerokie zmiany na rynku nieruchomości, które w nadchodzących latach mogą okazać się istotnym trendem w jego ewolucji.


Według raportu JLL i Obido Preferencje nabywców mieszkań 2020 (dane za IV kwartał, na podstawie portalu obido) w Trójmieście, wśród różnych grup nabywców, rodzina z dziećmi dysponowała największym przeciętnym budżetem na zakup mieszkania (603 400 zł). W przypadku par budżet wyniósł 497 300 zł, zakupów pod wynajem 458 000 zł, a singli 383 600 zł. Najczęściej poszukiwane na naszym rynku mieszkanie miało średnio 2,4 pokoi i średnią powierzchnie 43,6 mkw.

W IV kwartale 2020 roku mieszkania 2-pokojowe były najbardziej preferowanym typem mieszkania w Trójmieście (44%). W przypadku lokali 3-pokjowych było to 32%, 4-pokojowych 10%, 5-pokojowych 2%, a kawalerek 12%.

W 2020 roku w Trójmieście o 15% wzrosła maksymalna deklarowana cena zakupu mieszkania. Jest to największy skok wśród 4 analizowanych w raporcie miast (obok Trójmiasta w raporcie analizowane były Warszawa, Kraków i Wrocław).

W przeciętnym poszukiwanym mieszkaniu (dane zagregowane dla Trójmiasta, Warszawy, Krakowa i Wrocławia) liczba pokoi wyniosła średnio: w przypadku rodzin z dziećmi 2,3 (ze średnią powierzchnią 59,4 mkw.), par 2,5 (45,2 mkw.), pod wynajem 2,0 (37,4 mkw.), singli 2,0 (36,9 mkw.).

Jeśli chodzi o sposób finansowania zakupu mieszkania (także dane zagregowane), inwestorzy (kupujący pod wynajem) w 56% dokonywali transakcji za gotówkę. W przypadku par udział zakupów gotówkowych wyniósł 37%, singli 32%, a rodzin z dziećmi 31%. Jednocześnie wśród analizowanych miast udział kredytowania zakupu mieszkania w Trójmieście jest największy.
Autorzy raportu zwracają uwagę na to, iż pandemia przyspieszyła procesy obserwowane od kilku lat, związane m.in. z pracą zdalną i potrzebą większej przestrzeni. Spędzanie więcej czasu w mieszkaniu (w tym home office) mocno zmienia wymagania w zakresie jego cech i funkcjonalności, co może znaleźć swoje odzwierciedlenie w projektowaniu mieszkań i osiedli.