Aktualności

0

Trwa rekrutacja na XI edycję Podyplomowy Studiów Menedżerskich dla Deweloperów, które odbywają się w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie przy wsparciu PZFD. Pracownikom firm członkowskich Polskiego Związku Firm Deweloperskich przysługuje 10% zniżki na czesne.

Studia te są szansą na rozwój kariery w branży nieruchomości, umożliwiają też poznanie środowiska deweloperskiego i nawiązanie wielu wartościowych relacji z jego reprezentantami. Co istotne, zajęcia prowadzone są przez praktyków – przedstawicieli świata nieruchomości, deweloperów. Jest to więc okazja do wymiany opinii i doświadczeń z ludźmi działającymi w branży często od dekad, którzy wnieśli ogromny wkład w rozwój tego rynku.

Studia przekazują praktyczną wiedzę popartą licznymi przykładami, ale uczą też nowego spojrzenia na zagadnienia rynku nieruchomości, zgodnie z duchem czasu, zmieniającą się dynamicznie rzeczywistością i potrzebami społeczeństwa. Ich odbycie pozwoli wykształcić się m.in. w zakresie prawnych aspektów projektu deweloperskiego, problematyki polskiego rynku nieruchomości, analizy strategicznej, zarządzania oraz tworzenia biznesplanów czy finansowania przedsięwzięć.

Studia wystartują oficjalnie 23 października. Zainaugurowane zostaną wykładami: Polityka mieszkaniowa, który wygłosi prof. dr hab. Marek Bryx z SGH, oraz Dotychczasowy rozwój i stan obecny rynku mieszkaniowego w Polsce, który poprowadzi Kazimierz Kirejczyk, Wiceprezes Zarządu JLL Sp. z o.o.

Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie rezerwacji miejsc poprzez Informatyczny System Studiów Podyplomowych SGH.

ZAPRASZAMY DO REKRUTACJI!

Więcej informacji na http://studiadeweloperskie.pzfd.pl/