Aktualności

0

Trójmiejski Odział Polskiego Związku Firm Deweloperskich objął Patronat Honorowy nad Targami Mieszkaniowymi GDYNIA ARENA, które odbędą się w dniach 26-27 marca. Podczas wydarzenia będzie też odwiedzić stoisko Oddziału, przy którym można dowiedzieć się więcej o działalności Związku i Oddziału. Organizatorem targów jest Pomerania Expo.

 (więcej…)

0

Polski Związek Firm Deweloperskich został włączony do Międzyresortowego Zespołu powołanego w celu opracowania regulacji dot. podmiotów inwestujących w najem nieruchomości (Real Estate Investment Trust, w skrócie REIT) – będzie tam występował w roli zewnętrznego eksperta. Pierwsze posiedzenie tego Zespołu, który działa przy Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii zostało zaplanowane na 26 lipca 2021 r. 

 (więcej…)

0

Trwa rekrutacja na XI edycję Podyplomowy Studiów Menedżerskich dla Deweloperów, które odbywają się w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie przy wsparciu PZFD. Pracownikom firm członkowskich Polskiego Związku Firm Deweloperskich przysługuje 10% zniżki na czesne.

 (więcej…)

0

30 sierpnia w Sopocie odbędzie się stacjonarne szkolenie – pierwsze tego typu wprowadzające do szerokiej tematyki ustawy deweloperskiej.

 (więcej…)

0

Z inicjatywy Polskiego Związku Firm Deweloperskich powstał wyjątkowy, największy w Polsce i na świecie dom dla owadów. Składa się ze stu pięćdziesięciu elementów, każdy o wysokości półtora i szerokości jednego metra. W akcję włączyło się kilkadziesiąt firm deweloperskich z całej Polski, także z Trójmiasta.

 (więcej…)

0

Raport JLL jest zbiorczym dokumentem opartym o dane czterech aglomeracji: Warszawy, Trójmiasta, Wrocławia i Krakowa pokazującym szerokie zmiany na rynku nieruchomości, które w nadchodzących latach mogą okazać się istotnym trendem w jego ewolucji.

 (więcej…)

Według raportu firmy doradczej JLL (Rynek mieszkaniowy w Polsce Q3 2020) w III kwartale br. na sześciu największych rynkach w kraju sprzedano łącznie 13,3 tys. nowych mieszkań, czyli o 94% więcej, niż w poprzednim kwartale. W większości miast ceny ofertowe były wyższe, niż w II kwartale. Dzięki nowym wprowadzeniom, które wróciły do poziomu z początku roku i wyniosły 13 tysięcy lokali, oferta utrzymała się na dotychczasowym poziomie.

 (więcej…)

Wrocław, Bydgoszcz i Poznań to najsprawniejsze miasta w zakresie działalności administracyjnej w 2019 roku obejmującej wydawanie decyzji administracyjnych potrzebnych do realizacji projektów deweloperskich – takie są wnioski z Rankingu Miast organizowanego przez Polski Związek Firm Deweloperskich. Miasto Gdańsk znalazło się w rankingu na 13 pozycji, przed Katowicami, Warszawą i Krakowem. Celem badania jest wyłonienie samorządów najbardziej przyjaznych dla rozwoju inwestycji mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce.

 (więcej…)

29 września w Hotelu Grano odbyło się spotkanie z cyklu „Pomorskie rozmowy o nieruchomościach”, którego organizatorem był Dziennik Bałtycki. W rozmowie wzięło udział kilku przedstawicieli lokalnych firm deweloperskich zrzeszonych w Trójmiejskim Oddziale Polskiego Związku Firm Deweloperskich: Magdalena Reńska, członek zarządu w spółce Euro Styl, Zbigniew Okoński, prezes Robyg S.A., Rafał Zdebski, dyrektor handlowy w INPRO S.A. oraz Piotr Tarkowski, dyrektor ds. sprzedaży w ALLCON Osiedla.

 (więcej…)

0

Co jakiś czas, w odstępach kwartalnych lub miesięcznych, publikowane są raporty analizujące sytuację na rynku mieszkaniowym w Polsce. Opinię publiczną, co zrozumiałe, elektryzują zwłaszcza informacje dotyczące cen – czy nadal rosną, a może już spadają i jakie są przewidywania. Gdy kilka miesięcy temu wprowadzono w naszym kraju stan zagrożenia epidemicznego, w mediach pojawiły się artykuły z prognozami rychłego i dużego spadku cen. Ostatnio natknąłem się z kolei na publikacje bazujące na danych z ostatnich miesięcy, które mówią o tym, że mimo epidemii ceny w II kwartale 2020 wzrosły. Co zatem dzieje się z rynkiem mieszkaniowym? Komu wierzyć i co rzeczywiście mówią nam raporty, zwłaszcza te krótkookresowe?

 (więcej…)

0

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC oraz Polski Związek Firm Deweloperskich PZFD podpisały umowę o współpracy. Celem jest upowszechnienie i promocja pierwszej polskiej certyfikacji ekologicznej „Zielony Dom” dla budynków mieszkalnych opracowanej przez PLGBC. Organizacje wspólnie będą dążyć do rozwoju zrównoważonego budownictwa na rynku mieszkaniowym w Polsce.

 (więcej…)

0

Trójmiejski Oddział Polskiego Związku Firm Deweloperskich zakupił komputery o wartości 42 tys. zł celem wsparcia edukacji cyfrowej uczniów dwóch szkół podstawowych w Gdańsku (SP nr 56 i SP nr 21). Do najbardziej potrzebujących uczniów tych placówek trafi nowy sprzęt, umożliwiając im niezakłóconą realizację programu nauczania.

 (więcej…)

0

Od kilku lat mówi się w Polsce o zjawisku depopulacji, które będzie się nasilać i w najbliższych dekadach doprowadzi do znaczącego spadku liczby ludności w naszym kraju. Widać to już w statystykach większości polskich miast, zwłaszcza tych średniej i małej wielkości, choć także w niektórych większych ośrodkach, ale są też pozytywne przykłady, jak Gdańsk. Jak podał niedawno Główny Urząd Statystyczny na koniec 2019 roku w mieście było już ponad 470 tys. mieszkańców – to kolejny, wyraźny wzrost.

 (więcej…)

0

Epidemia zmieniła nasze życie społeczne, wymusiła wprowadzenie wielu zmian organizacyjnych w funkcjonowaniu firm, także instytucji. W przypadku branży deweloperskiej prace na większości budów trwają bez zakłóceń. (więcej…)

0

Sytuacja związana z epidemią koronawirusa przeorganizowała życie wielu osób, także firm. W tych trudnych realiach funkcjonowania deweloperzy zrzeszeni w PZFD Trójmiasto wprowadzają zmiany, które mają zagwarantować bezpieczeństwo pracowników i klientów w placówkach i biurach sprzedaży. Uruchamiają możliwości zdalnego kontaktu z klientami – za pośrednictwem internetowych komunikatorów i organizując rozmowy video. Tam, gdzie jest to możliwe, wprowadzają też cyfrowy obieg dokumentów.

 (więcej…)

0

Epidemia koronawirusa przeorganizowała życie i pracę każdej osoby, firmy i instytucji. Prace na budowach, które w większości odbywają się na otwartej przestrzeni, są kontynuowane, choć firmy wprowadziły procedury, środki bezpieczeństwa i zmiany organizacyjne, których celem jest minimalizacja ryzyka i ochrona pracowników. Utrzymanie ciągłości prac, póki jest to możliwe i bezpieczne, jest ważne dla całej branży budowlanej, którą w dużej mierze tworzą małe firmy podwykonawcze, często rodzinne.

 (więcej…)

0

Prognozy demograficzne dla naszego kraju są jednoznaczne i nie napawają optymizmem – jako społeczeństwo się starzejemy, w dodatku będzie nas coraz mniej. Główny Urząd Statystyczny już kilka lat temu prognozował, że do 2050 roku nasza populacja zmniejszy się nawet o 4,5 mln Polaków! Skala zjawiska jest więc ogromna. Pytanie jak sytuacja będzie się kształtować w największych ośrodkach, takich jak Trójmiasto i jak wpłynie to na rynek mieszkaniowy?

 (więcej…)

0

20 lutego 2020 roku w Sopocie odbyło się walne zgromadzenie Trójmiejskiego Oddziału Polskiego Związku Firm Deweloperskich. Dotychczasowy zarząd podsumował dwuletnią kadencję, podejmując się jednocześnie dalszej pracy na rzecz Związku. Zdecydowano również o powiększeniu składu zarządu o dwie osoby.

 (więcej…)

0

Według raportu JLL Rynek mieszkaniowy w Polsce Q4 2019 ostatni kwartał minionego roku okazał się najlepszym kwartałem, zarówno pod względem liczby wprowadzonych na rynek mieszkań, jak i sprzedaży (analiza obejmuje 6 największych rynków mieszkaniowych w Polsce: Warszawę, Kraków, Wrocław, Trójmiasto, Poznań i Łódź). 2019 był też drugim najlepszym rokiem w historii rynku mieszkaniowego w Polsce (po 2017 r.) pod kątem sprzedaży (r/r wzrosła ona o 0,8% do poziomu 66,5 tys. mieszkań). Sprzedaż była też wyższa niż nowa podaż, która r/r zmalała o 2,9% do poziomu 64 tys. mieszkań. (więcej…)

0

Wymiana wiedzy i rozmaite inicjatywy o charakterze społecznym czy edukacyjnym podejmowane na gruncie lokalnym to niezwykle istotny element działalności Polskiego Związku Firm Deweloperskich, a w wymiarze regionalnym także jego Trójmiejskiego Oddziału.
 (więcej…)

Vademecum Dewelopera – Chcemy działać wspólnie jako branża. (więcej…)

0

W dniach 21-22 maja, już po raz trzeci w Gdyni odbyła się konferencja Real Estate Impactor – wydarzenie zrzeszające ekspertów i słuchaczy związanych z urbanistyką, architekturą i nieruchomościami.  (więcej…)

Serdecznie zapraszamy członków Trójmiejskiego Oddziału PZFD na spotkanie
szkoleniowo-integracyjne.

 (więcej…)

Z przyjemnością informujemy, że PZFD Oddział Trójmiasto objął patronatem cykl spotkań Klubu Top Woman in Real Estate. Na które serdecznie zapraszamy.

 

 (więcej…)

Dnia 1 września 2018 r. odbyła się debata poświęcona nowelizacji ustawy deweloperskiej, w której udział wzięli Marek Niechciał – Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz przedstawiciele PZFD Trójmiasto:

 (więcej…)

23 sierpnia uchwałą Zarządu Polskiego Związku Firm Deweloperskich został utworzony  Oddział Trójmiejski PZFD. Po Warszawie i Wrocławiu, to już trzeci Oddział największej organizacji branżowej skupiającej ponad 140 firm deweloperskich z całej Polski, której misją jest działanie na rzecz rozwoju branży poprzez podejmowane działania legislacyjne, edukacyjne oraz informacyjne.

 (więcej…)